MacDuffie High School

Mac Duffie High School

MacDuffie High School je jedna od najprestižnijih srednjih škola u Americi internatskog tipa. Nalazi se u gradu Granby u drzavi Massachusetts, svega 1,5 udaljenog od Bostona.

MacDuffie High School je škola sa dugom tradicijom, osnovana 1980. godine, koju pohađa oko 200 ucenika, od čega 25% čine internacionalni đaci. Nudi sveobuhvatan i veoma rigorozan nastavni program, sa posebnom pažnjom posvećenom razvoju liderstva, globalnog građanstva i uvažavanja različitosti, što omogućava učenicima da ostvare pune potencijale u učionici i van nje.

Posvećen nastavni kadar, mali časovi koji omogućavaju blizak kontakt sa profesorima, kao i širok spektar vanškolskih aktivnosti nude mogućnost sticanja interdisciplinarnih znanja i vještina, koja pripremaju đaci za naredne korake u njihovim akademskim karijerama. O kvalitetu škola najbolje govori činjenica da nakon završenog četvrtog razreda, maturanti upisuju u neke od najprestižnijih univerziteta širom Amerike i svijeta.

Više informacija o MacDuffie High School možete naći na sajtu:
http://www.macduffie.org/

Informacije o školarini i ostalim troškovima za MacDuffie High School možete naći na sledećem sajtu: