Blog

Najnovije vijesti

ISEM stipendija

Uslovi za konkurisanje za stipendiju za narednu školsku 2014/2015 godinu su sledeći:

- Najmanje vrlodobar uspjeh ostvaren u prethodnoj Å¡kolskoj godini
- Najmanje ocjena 4 iz engleskog jezika
- Primjerno vladanje

Pored osnovnih uslova, veoma značajan kriterijum za dodjelu stipendije biće i nivo uključenosti u vannastavne aktivnosti (sport, gluma, muzika, volonterski rad…), kvalitet motivacionog pisma u  kome je neophodno navesti želje za boravkom u Americi, kao i imovno stanje učenika, odnosno njegovih roditelja-staratelja.

ISEM stipendija

Stipendija obuhvata:

- Smještaj i hranu u američkoj porodici
- Pohađanje američke srednje škole
- Zdravstveno osiguranje
- SEVIS taksu
- Podršku od strane lokalnog koordinatora tokom boravka u USA
- Transfer pri dolasku i odlasku u USA
- Pomoć, podršku i savjete učenicima i roditeljima od strane predstavnika Agencije ISEM, kao i američke Fondacije tokom boravka u - USA
- Izvještaje sa opisom postignutih rezultata namijenjene roditeljima
- Priručnik sa savjetima za učešće na programu namijenjene učenicima
- Preporuke i uputstva namijenjene učenicima i roditeljima pred odlazak na program
- SLEP test znanja engleskog jezika
- Pomoć prilikom popunjavanja formulara, prikupljanja dokumentacije i dobijanja US vize

Stipendija ne obuhvata jedino:

- Povratnu avio kartu
- Aplikaciju za vizu (160 USD)

Rok za apliciranje za stipendiju je 1. decembar tekuće godine.

Odabrani kandidat će biti javno predstavljen uz obrazloženje zbog čega je baš on/a odabran/a da bude stipendista za narednu godinu. Od njega/nje će se očekivati da po povratku u Crnu Goru sa nama podijeli svoje utiske.