Privatne srednje Å¡kole

Privatne

Program razmjene u privatnim srednjim školama pruža vam mogućnost odabira neke od najprestižnijih srednjih škola u Americi, među kojima su i škole internatskog tipa. Neki od gradova u kojima se nalaze škole koje se nude ovim programom su: Boston, Cambridge, Long Island, Portland, San Diego, Santa Barbara, Los Angeles, Orlando, Las Vegas i Seattle. Pored pune podrške tokom trajanja programa, bićemo vam na raspolaganju prilikom odabira škole shodno vašim interesovanjima, talentima i ambicijama.

Program razmjene u privatnim srednjim školama je koncipiran slično programu razmjene u državnim srednjim školama za koji je potrebna J1 viza  ali nudi i brojne prednosti:

- Pruža vam se mogućnost dobijanja diplome američke srednje škole
- Dostupne su vam detaljne informacije o potencijalnim školama prije apliciranja, koje se odnose na akademski program, sportske i vanškolske aktivnosti
- Možete odabrati ne samo regije i države, već grad i škole
- Nema zvaničnih rokova za prijavu na program
- Aplicira se za F1, a ne za J1 vizu
- Akademska podrška tokom cijele godine, posebno za učenike sa niskim stepenom znanja engleskoj jezika.
- Pruža vam se mogućnost odabira škola internatskog tipa
- Aplicira se za F1, a ne za J1 vizu

Informacije o cijenama programa razmjene u privatnim srednjim školama za koji je potrebna F1 viza možete dobiti slanjem upita na e-mail info@isem-org.me